Verbouwwijzer.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten? Zie Cookies.

Sluiten

Duidelijke afspraken

Wilt u er zeker van zijn dat de nieuwe indeling van het huis goed wordt uitgevoerd, maak dan duidelijke afspraken met de aannemer. Vraag niet alleen om een gespecificeerd contract en schriftelijke prijsopgaves, maar informeer naar de verzekering van de aannemer. Hieronder daarover meer.

 •  Het contract

  Wanneer u met een aannemer overeenstemming bereikt, is het belangrijk om een gespecificeerd contract op te stellen. Hierin staat een uitgebreide werkbeschrijving met tekeningen, eventueel berekeningen, materiaalkeuze, tijdsduur en een prijsopgave. Wanneer u zelf werkzaamheden wilt uitvoeren, doe dit dan in goed overleg met de aannemer.

  Vereniging Eigen Huis heeft samen met BouwGarant de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen (Covo2010) opgesteld. Belangrijke voorwaarden want hierin worden de spelregels tussen de opdrachtgever en de aannemer beschreven. Let er op dat deze bij het contact van toepassing worden verklaard. U kunt deze voorwaarden terug vinden op www.bouwgarant.nl/service-advies. Met een BouwGarant-aannemer bent u ervan verzekerd dat alle afspraken zwart op wit staan. Dat geldt ook voor tussentijdse afspraken, bijvoorbeeld over meerwerk.

   

 •  Betalingsafspraken

  Bij verbouwingen is het gebruikelijk om met de aannemer vooraf een vaste aanneemsom af te spreken. De betaling gebeurt meestal in termijnen.

  Het kan gebeuren dat er tijdens de verbouwing wijzigingen in het oorspronkelijke plan ontstaan. Vraag de aannemer om een schriftelijke opgave van dit meerwerk en de gevolgen voor de bouwtijd en -kosten.

 •  Verzekering aannemer

  Informeer of de aannemer goed is verzekerd. Een uitgebreide CAR-verzekering (Construction All Risks) biedt dekking bij schade die tijdens de verbouwing wordt aangericht aan het werk zelf, aan uw andere eigendommen of aan (eigendommen van) derden.

  Een BouwGarant-aannemer beschikt over een CAR- en aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kunt u bij deze aannemer de VerBOUWgarantie afsluiten, zie www.bouwgarant.nl. Dit geeft zekerheid bij faillissement, kwalitatieve en constructieve gebreken.